Vergoedingen

Behandeling in mijn praktijk valt onder de zogenaamde Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg, afgekort GB-GGZ

U heeft vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de GB-GGZ. De vergoeding valt wel onder het eigen risico.

Eigen risico

Vergoeding van hulp door een psycholoog in de GB GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2023 is het eigen risico € 385,- per persoon in totaal. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

Wordt de behandeling van alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?

Nee, niet allemaal. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen en problemen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. In principe kunt u daarvoor terecht bij de POH-GGZ, de praktijkondersteuner voor de geestelijke gezondheidszorg in uw huisartsenpraktijk.
U kunt als cliënt er echter ook voor kiezen die behandeling zelf te betalen. Hiervoor hanteer ik in overleg met u een tarief naar inkomen, dat varieert van € 65,- tot € 95,- per sessie. Sommige aanvullende verzekeringspakketten vergoeden nog wel psychologische hulp bij problemen die niet onder het basispakket vallen. In het eerste gesprek bekijken we samen hoe het zit met de vergoeding. Maar u kunt uiteraard ook bij uw zorgverzekeraar informeren welke behandelingen in uw verzekeringspakket vergoed worden.

Wie betaalt de rekening?

Ik heb contracten met alle zorgverzekeraars. In dat geval wordt de rekening buiten u om geregeld

NB: Bel tijdig af!

Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Bent u plotseling verhinderd? Belt u dan alstublieft tijdig af. De psycholoog mag hiervoor zelf de regels bepalen en moet deze duidelijk aangeven. Belt u niet of niet 48 uur van tevoren af, dan moet u de zitting zelf betalen.

Nog vragen?

Zorg te allen tijde dat u goed weet waar u aan toe bent. Overleg bij twijfel met uw psycholoog en/of vraag informatie op bij uw zorgverzekeraar!