Vergoedingen

Behandeling door een eerstelijnspsycholoog valt onder de zogenaamde Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg, afgekort GB-GGZ

U heeft vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de GB-GGZ. De vergoeding valt wel onder het eigen risico. Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product, de zogenoemde prestaties. Dit zijn zorgpakketten waaruit u alle benodigde zorg vergoed krijgt. Er zijn vier prestaties in de basis-ggz: Kort, Middel, Intensief of Chronisch.

Op basis van de zorgvraagzwaarte wordt u bij een van deze prestaties ingedeeld. Dit gebeurt op grond van het intakegesprek en de diagnose die daarbij gesteld wordt. Het kan zijn dat de behandeling al heel snel (na een of twee sessies) stopt, bijvoorbeeld omdat de basis-ggz voor u niet de juiste setting is. In dat geval wordt een zogenaamd “onvolledig behandeltraject” in rekening gebracht. Elk van de prestaties heeft een maximumtarief, dat afhankelijk is van de afspraak die ik als behandelaar heb gemaakt met uw zorgverzekeraar. Het tarief is dus niet door mij, maar door de verzekeraar met wie ik een contract heb afgesloten bepaald.

Eigen risico

Vergoeding van hulp door een psycholoog in de GB GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2020 is het eigen risico € 385,- per persoon in totaal. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

Wordt de behandeling van alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?

Nee, niet allemaal. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen en problemen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. In principe kunt u daarvoor terecht bij de POH-GGZ, de praktijkondersteuner voor de geestelijke gezondheidszorg in uw huisartsenpraktijk.
U kunt als cliënt er echter ook voor kiezen die behandeling zelf te betalen. Hiervoor hanteer ik in overleg met u een tarief naar inkomen, dat varieert van € 65,- tot € 90,- per sessie. Sommige aanvullende verzekeringspakketten vergoeden nog wel psychologische hulp bij problemen die niet onder het basispakket vallen. In het eerste gesprek bekijken we samen hoe het zit met de vergoeding. Maar u kunt uiteraard ook bij uw zorgverzekeraar informeren welke behandelingen in uw verzekeringspakket vergoed worden.

Als u meer gesprekken nodig heeft

Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat u toch een langere behandelduur nodig heeft dan aanvankelijk het geval leek. In dat geval kan de psycholoog switchen naar een “zwaarder” product, zodat u verzekerd blijft van vergoeding. Uw psycholoog zal u daarvan op de hoogte stellen.

Wie betaalt de rekening?

Als uw psycholoog een contract heeft met uw zorgverzekeraar dan wordt de rekening buiten u om geregeld. Ik heb contracten met alle zorgverzekeraars.

NB: Bel tijdig af!

Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Bent u plotseling verhinderd? Belt u dan alstublieft tijdig af. De psycholoog mag hiervoor zelf de regels bepalen en moet deze duidelijk aangeven. Belt u niet of niet 48 uur van tevoren af, dan moet u de zitting zelf betalen.

Nog vragen?

Zorg te allen tijde dat u goed weet waar u aan toe bent. Overleg bij twijfel met uw psycholoog en/of vraag informatie op bij uw zorgverzekeraar!